Använd synglas för att inspektera med

Synglas är ett praktiskt verktyg för enkel observation av det som händer inuti rör, tankar eller behållare. De finns i olika material och kvaliteter som väljs beroende på vilka ämnen de kommer att utsättas för i form av medier, temperatur och tryck. Synglas används också med fördel som ljuskälla för att lysa upp inuti kärl. Ett annat namn för detta glas är siktglas. Synglas har många bra egenskaper och funktioner. Bland annat passar det bra för att kunna övervaka vätskor som är flytande. Det kan vara olja, vatten eller kemikalier till exempel.

Ett synglas passar även för att kunna övervaka fasta material och massor så väl som för att övervaka luft, gaser eller värme.

Ha koll på nivåerna med ditt synglas

Synglaset är en apparatur som används för att övervaka och indikera nivåer av vätskor och fasta ämnen, såsom korn, i rörledningar och tryckkärl. Det används också för att observera termiska processer i industriella ugnssystem. För att möjliggöra dessa observationer måste siktglaset vara tillverkat av temperatur- och tryckbeständigt glas eller vara skyddat mot permanent strålning.

Tänk dig att du vill inspektera utrustning eller vätskor i en behållare. Ibland är det omöjligt att komma nära eller se inuti behållaren om dess innehåll inte kan släppas ut. Här kommer synglaset till undsättning. Med sitt transparenta glas, även känt som visningsglas eller inspektionsglas, kan du övervaka och inspektera en process utifrån. Du kan då alltså granska gaser, mängder, temperaturer, färger eller se om processen följer önskad kurs, allt medan behållaren förblir tät. På detta sätt kan du hålla instrument och mätare bort från de faktiska industriella processerna.

Ett synglas är användbart inom en mängd industrier, såsom livsmedelsproduktion, medicin, offshore, marina och transportindustrin, när du behöver undersöka partiklar, flöden av vätskor eller specifika färgnyanser i vätskor. Synglas gör det möjligt att observera detta direkt från utsidan, vilket underlättar arbetsprocessen inom olika sektorer.